Skip links

Broadcasting

Úvod

Integrace, výroba, podpora a profylaxe moderních mediálních systémů založených na IP technologii jako základ celého vysílacího řetězce. Návrh a poskytnutí inovativní produktů a systémů na klíč v širokém rozsahu vysílacích systémů pro rozhlasové, televizní, nahrávací a internetové média.

Technická podpora

Je řešena na několika úrovních – od rady poskytnuté přes telefon po výjezd specializovaného odborníka podle naléhavosti požadavku klienta. Uzavřením smlouvy o servisní podpoře získává zákazník nadstandardní technickou podporu, především jistotu rychlé odezvy a garanci úspěšného zásahu.

Podpora uživatelů po telefonu (hot-line):

Poskytnutí technické pomoci uživateli po telefonickém oznámení. Samotná technická pomoc je pak realizována telefonicky nebo formou e-mailové komunikace.

Podpora mimo pracovní dobu:

Podpora uživatele mimo pracovní dobu ve všedních dnech a 24 hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích. Spojení pomocí mobilních telefonů.

Garance servisního zásahu:

Technické požadavky jsou řešeny ihned, bez zbytečného odkladu a to prostřednictvím telefonu nebo vzdálené správy. V případě nutnosti a po dohodě s uživatelem se vyjíždí k osobnímu servisnímu zásahu.

Školení a konzultace

Úkolem je, aby uživatelé znali zásady a principy práce s IS a technologií v rádiu nebo studiu. I zde rozdělujeme vzdělávací systém do dvou směrů:

  • jednorázové zaškolení uživatelů při předání díla
  • průběžné školení obsluhy a prezentace inovací

K celému portfoliu systémů je dodávána technická dokumentace a to jak v tištěné podobě, tak i formou elektronických manuálů a helpů. S každou aktualizací systémů provádíme pravidelné semináře, kde jsou jednotlivé inovace konzultovány a principielně vysvětleny. Během plánovaných servisních návštěv stanic je kladen důraz na implementaci doporučení výrobce jednotlivé technologie nebo IS. Implementací těchto rad je zvýšena efektivita práce a maximální využitelnost systému.

Profylaxe a servis systému

Pravidelná, plánovaná a preventivní kontrola a údržba systému může zabránit jeho případnému poškození. Vlivem únavy materiálů, přepětím v elektrické síti, výpadku v elektrické síti, neodborným zacházením ze strany uživatele, útokem virů či nestandardním přístupem jednotlivých nadstaveb k operačnímu systému.

Dálková správa a monitoring systémů

Pomocí sítě Internet a vzdáleného připojení je možno monitorovat 24 hodin denně informační systém uživatele bez nutnosti osobní prezentace. Pomocí této služby je možno na dálku opravovat běžné SW chyby, instalovat programové vybavení a kontrolovat funkčnost stanovených zařízení. Vzdálený přístup je prováděn pomocí speciálních SW aplikací nebo využitím terminálových služeb OS.

Výhody tohoto řešení:

  • Supervize IS
  • snížení nákladů spojených s výjezdem technika do vzdáleného rádia
  • okamžitá reakce na požadavek klienta
  • předcházení vzniku neočekávaných situací – predikce závad
  • snadná instalace nebo aktualizace SW
  • snadná instruktáž obsluhy